Beyou është e angazhuar në kërkimin dhe zhvillimin e prodhimit të ekstruderëve, shërbim me një ndalesë!

Makineri ndihmëse

  • Auxiliary machinery

    Makineri ndihmëse

    Materiali ushqyes ose ushqyesi është një pajisje që mund të sigurojë ushqimin e vazhdueshëm dhe uniform të materialeve, e cila është e përshtatshme për të gjitha llojet e grimcave, pluhurave, aditivëve, ndihmësve etj. Sipas kërkesave të ndryshme të saktësisë së ushqyerjes, ushqyesi mund të ndahet në ushqyes të vëllimit dhe humbje në ushqyesin e peshës. Sipas shkallës së rrjedhës së materialit, ushqyesi gjithashtu mund të ndahet në ushqyes me dy vida dhe ushqyes me vida të vetme. Me kusht që dendësia e paketimit të bashkëshortit ...